top of page

Om oss

Schie Gård er en fint beliggende gårdseiendom i Skiptvet kommune som eies og drives av Alice og Kenneth Schie.

Gnr: 79   Bnr: 1

Eiendommen ligger høyt i terrenget.

Gårdstunet er omkranset av egne jorder.

Eiendommen er totalt ca 330 dekar:

  • 155 daa jord

  • 120 daa skog

  • 40 daa beiter

Skogen er delt på to skogteiger, en ved gården og en i Midtskogen/Vardåsen i Skiptvet kommune.

Gården er bygd med:

  • Våningshus

  • Kårbolig

  • Kontor/verksted

  • Låve

Driften er i all hovedsak utleie av arealer og bygninger.

Schie.jpg
bottom of page